#1 Одберете ја формата која недостига:
 
 
Прескокнете го прашањето
Време од стартот на тестот: 0 сек.