IQ Test


Информации за тестовите за интелигенција

Првиот тест за интелигенција се појавува во светот во далечната 1905 година. За да го добие денешниот вид, тој во текот на годините е многупати менуван. IQ тестови се користени и во американската армија во текот на Првата Светска Војна, додека во денешно време сè повеќе се користат и од страна на работодавачите кога се прават интервјуа за работа.

Што е интелигенција? Во општи црти, тоа е способност за решавање на задачи. Интелигенцијата е разделена на неколку различни компоненти, и тоа – математичка интелигенција, просторна ориентација, вербална интелигенција, визуелна ориентација, кинетичка интелигенција и меморија. Со нашиот IQ тест можете да ги измерите сите овие компоненти и да видите како се претставувате во однос на останатите корисници на сајтот. Секој од вас може да го дознае својот коефициент на интелигенција, решавајќи го тестот на IQ Test 100.
Старт на IQ тестот!Copyright © 2011-2018 IQ Test 100 - Заштитени сите права
Тест за интелигенција - Оваа услуга не е на база на претплата.
Почеток  |  Општи услови за користење  |  КонтактИнформации за тестовите за интелигенцијаПроверка на IQ резултат